Kalite Politikamız

•           Elektrik Panosu üreticisi olarak, üretim sektöründe yüksek kalitede elektrik panosu üreterek, mevcut yasal ve düzenleyici şartlarla beraber her defasında müşteri şartlarını da sağlayarak en üst seviyede müşteri memnuniyetini yakalamak asli görevimizdir.

•           Kalite yönetim sistemimiz ve kalite hedeflerimize yön gösteren kalite politikamız, stratejik yönümüzü destekler ve önemli organizasyonal değişiklikler sonrasında ve periyodik zamanlarda güncellenerek çalışanlarca anlaşılması sağlanır, ayrıca ilgili taraflara ve kamuya iletilir.

•           Proses yaklaşımını benimsemiş kurumsal yapımız, dış sağlayıcılarla karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler kurar, kontrol yapımız gerçek verilerle analizler yaparak, etkin bir iletişim kurarak, çalışanların sistem çalışmalarına katılımlarını artırarak, riskleri önceden belirleyerek ,önleyici bir yaklaşımla süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

 

1. Misyonumuz:

 

Pazarın talebi doğrultusunda, yeni teknolojileri Doğu ve Batı mantalitesini kullanarak geliştiren ve ürünleri uluslararası piyasalarca kabul gören bir alçak gerilim ve orta gerilim ekipman üreticisi olarak müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaktır. 

 

İnsanlar ile çevreye  duyduğumuz sevgi, saygı ve müşterilerimizin uzun dönemli tatminini sağlayan kalite inancımız, misyonumuzu destekleyen değerlerimizdir.

 

2. Vizyonumuz:

 

ELTE PANO’nun yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki amacı; sürekli  yenilikçi ve yüksek kalitede ürünler sunarak, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin çok önemli bir iş ortağı olmaktır. 

 

3. Kalite Tanımımız:

 

Bizce kalite, ürün ve hizmetlerimizin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayarak, onları memnun etmekten öte, “mest” edecek seviyede ve makul bulacakları fiyatla karşılama özelliğidir.

 

4. Kalite Hedeflerimiz:

 

  1. Ürün ve hizmetlerimizin kalite tanımımıza uygun özellikleri taşımalarını sağlamak. Bu özelliklerin sürekliliğini ve tekrarlanabilirliğini güvence altına almak.
  2. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ulusal ve uluslararası yasalar, standartlar ve şartnamelerde belirtilen teknik özelliklere ve emniyet şartlarına uygunluğunu sağlamak.
  3. Kalite hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve sürekliliğini güvence altına almak için ISO 9001 standardına uygun olarak müşteri odaklı kalite yönetimi sistemini  etkin şekilde çalıştırmak, düzenli olarak gözden geçirmek ve sürekli olarak iyileştirmek.

 

 

 

5. Kalite İlkelerimiz:

 

  1. Bütün çalışmalarımızda müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve çıkarlarını asıl kriter olarak alırız.
  2. Tüm çalışanlarımız başarılarının müşterilerimizin en üst seviyede tatmin olmasına bağlı olduğuna inanırlar ve bu konuda sürekli eğitilirler.
  3. “Kontrol edilen” değil “üretilen” kaliteye ulaşmaya çalışırız.
  4. Kaliteyi “Süreç Yönetimi” yaklaşımıyla elde etmeye çalışırız.
  5. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ancak hayatın genel kalitesini yükselterek elde edebileceğimizi kabul ederiz. Bunu sağlamak için insan ve çevre sevgisini şirket kültürü haline getirmeye çalışırız.

 

 

       Yusuf COŞKUN

         Genel Müdür

©2024- Elte Pano All Right Reserved. TTR BİLİŞİM