Çevre Politikamız

  • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak.
  • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak,
  • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek,
  • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak,
  • Çalışanlar ve taşeronlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamaları için teşvik etmek,
  • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek  her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak,
  • Uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
  • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.

 

       Yusuf COŞKUN

           Genel Müdür

©2024- Elte Pano All Right Reserved. TTR BİLİŞİM